"The light of the jewel illuminates the jewel itself." ~The Third Ancestor

March 4, 2012

Andres Bonifacio: 100th Year Celebration of Heroic Deeds

Memorare
Manila
Wikang Pilipino: Pagpupugay kay Andres Bonifacion, masigasig na tagapagtanggol ng kalayaan, supremo at dakilang ama ng katipunan. Siya ay ipinanganak sa Tondo, Maynila noong Nobyembre 30, 1863, Dahils sa pag-ibig sa tinubuang lupa, siya ay sumapi sa La Liga Filipina at nagtatag ng katipunan, isang lihim na samahan na ang layunin ay makamtan ang kasarilinan ng Pilipinas sa rebolusyunaryong pamamaraan, sumulat ng mga makabayang tula at sanaysay na naging batas ng diwang malaya ng mga Pilipino. Sa kanyang kabayanihan, ang panandang pangkasaysayang ito ay inialay ng madlang Pilipino sa kanyang karangalan sa pagdiriwang ng ikasandaang taon ng kanyang kabayanihan.